Liviu Borcea, Un document inedit despre căderea Oradei în mâna turcilor (scrisoarea din 31 august 1660), in Crisia, VI, 1976
Călători străini despre Ţările Române, vol. VI. Coordinatore: M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Bucarest, 1976
Istoria oraşului Oradea. Coordinatori: Liviu Borcea e Gheorghe Gorun. Edizione seconda, revisionata ed ampliata, Oradea, 2007
Rogerius, Carmen miserabile. Ediţie anastatică. Traducere şi introducere G. Popa Lisseanu. Premessa: Doru Marta, Oradea, 2006
Scholtz Béla: Nagy-Várad várának története (Istoricul cetăţii orădene), Oradea, 1907
Balogh Jolán: Vég-várad vára, Budapest, 1947
Balogh Jolán: Olasz tervrajzok és hazai késõrenaissance épületeink (Proiecte şi planuri italieneşti şi arhitectura renascentistă târzie din Ungaria), în Magyarországi renaissance és barokk, Budapest, 1975
Kovács András – Mircea Ţoca: Arhitecţi italieni în Transilvania în cursul secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea. Studia Universitatis Babeş-Bolyai SH. Cluj-Napoca, 18/1973
Kovács András – Mircea Ţoca: Contribuţii la cunoaşterea palatului în stil renascentist de la Oradea: Reliefurile în stuc din secolul al XVII-lea. Biharea 4/1976. Oradea. 1977
Kovács András – Mircea Ţoca: Adalékok a váradi fejedelmi palota építéstörténetéhez.
(Contribuţii la cunoaşterea palatului princiar de la Oradea) Mővelidéstörténeti Tanulmányok. Bucarest. 1979. p. 107-115
Balogh Jolán: Varadinum. Várad vára (Cetatea Oradea (monografie)), Budapest, 1982. I-II. p. 62
Gheorghe Sebestyén: O pagină din istoria arhitecturii României. Renaşterea, Bucarest 1987
Andrei Kovács: L’architetto del’anno 1570 della fortezza di Oradea, in Omagio a Dino Adameşteanu, Cluj-Napoca, 1996
Ioan Emődi: Contribuţii la cunoaşterea istoriei construcţiei cetăţii renascentiste din Oradea nel volume: Date istorice din trecutul oraşului Oradea (lb. magh.), vol. II, Oradea, 1998
A. A. Rusu: Cetatea Oradea. Monografie arheologică. Zona palatului episcopal. Oradea, 2002
Kovács András: Kési reneszánsz építészet Erdélyben. (Arhitectura renascentistă târzie în Transilvania), Budapest-Cluj, 2003
Tamás Emődi, Studio di storia dell’arte riguardo ai corpi A, G, H, I, K, L, M, P nell’incinta della Fortezza di Oradea, Oradea, 2007, inedito
Tamás Emődi, Studio di storia dell’arte riguardo ai corpi B, C, D, E nell’incinta della Fortezza di Oradea, Oradea, 2009, inedito