Liviu Borcea, Un document inedit despre căderea Oradei în mâna turcilor (scrisoarea din 31 august 1660) (Egyedülálló dokumentum Nagyvárad török kézre jutásáról – az 1660 augusztus 31-i levél), in Crisia, VI, 1976

Călători străini despre Ţările Române (Idegen utazók a román országokban), VI. kötet. Szerkesztő: M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Bucureşti, 1976

Istoria oraşului Oradea (Nagyvárad város története). Szerkesztők: Liviu Borcea és Gheorghe Gorun. Második, átdolgozott és kibővített kiadás, Nagyvárad, 2007

Rogerius, Carmen miserabile. Hasonmás kiadás. Fordította és a bevezetőt írta G. Popa Lisseanu. Előszó: Doru Marta, Oradea, 2006

Scholtz Béla: Nagy-Várad várának története. Nagyvárad, 1907

Balogh Jolán: Vég-várad vára, Budapest, 1947

Balogh Jolán: Olasz tervrajzok és hazai késõrenaissance épületeink in: Magyarországi renaissance és barokk, Budapest, 1975

Kovács András – Mircea Ţoca: Arhitecţi italieni în Transilvania în cursul secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea (Olasz építészek Erdélyben a 16. – 17. században). Studia Universitatis Babeş-Bolyai SH. Kolozsvár, 18/1973

Kovács András – Mircea Ţoca: Contribuţii la cunoaşterea palatului în stil renascentist de la Oradea: Reliefurile în stuc din secolul al XVII-lea (Adalékok a nagyváradi reneszánsz palota megismeréséhez: 17. szátadi stukkódomborművek). Biharea
4/1976. Nagyvárad. 1977

Kovács András – Mircea Ţoca: Adalékok a váradi fejedelmi palota építéstörténetéhez. Művelődéstörténeti Tanulmányok. Bukarest. 1979. p. 107-115

Balogh Jolán: Varadinum. Várad vára. Budapest, 1982. I-II. p. 62

Sebestyén György: O pagină din istoria arhitecturii României. Renaşterea(Egy lap a romániai építészet történetéből. A reneszánsz), Buk. 1987

Kovács András: L’architetto del’anno 1570 della fortezza di Oradea, in Omagio a Dino Adameşteanu, Kolozsvár, 1996

Emődi János: Contribuţii la cunoaşterea istoriei construcţiei cetăţii renascentiste din Oradea (Adalékok a nagyváradi reneszánsz vár építéstörténetének megismeréséhez) in Date istorice din trecutul oraşului Oradea (Történelmi adatok
nagyvárad történetéből)  II. kötet, nagyvárad, 1998

A. A. Rusu: Cetatea Oradea. Monografie arheologică. Zona palatului episcopal (A nagyváradi vár. Régészeti monográfia. A püspöki palota környéke). Nagyvárad, 2002

Kovács András: Kési reneszánsz építészet Erdélyben. Budapest-Kolozsvár, 2003

Emődi Tamás, Studiu de istoria artei privind corpurile A, G, H, I, K, L, M, P din incinta Cetăţii Oradea (Művészettörténeti tanulmány a nagyváradi várban található A, G, H, I, K, L, M, P tömbök kapcsán), Nagyvárad, 2007, kiadatlan

Emődi Tamás, Studiu de istoria artei privind corpurile B, C, D, E din incinta Cetăţii Oradea (Művészettörténeti tanulmány a nagyváradi várban található B, C, D, E tömbök kapcsán), Nagyvárad, 2009, kiadatlan