Muzeul memorial „Ady Endre”
Az Ady Endre Emlékmúzeum
  • Építészet – Eklektikus Stílusban
  • Korszak -1869
  • Építészmérnök -Müller Sámuel
Az Ady Endre Emlékmúzeumnak az egykori Müller-féle cukrászda (Mülleráj) ad otthont, egy műemléképület, amely a 19 – 20. század fordulóján igen népszerű volt a váradi értelmiségiek körében. Ez a bájos, teraszos lokál egyik kedvenc helye volt a fiatal Ady Endrének, itt mindig talált helyet, ahol alkothatott. A múzeumban a költő több kötetét is megtaláljuk (verses köteteket, publicisztikákat, de prózát is), amelyek Ady élete során vagy éppen halála után jelentek meg. A gyűjtemény értéke abban áll, hogy több is első kiadás és többet is dedikált a költő. Megtalálunk itt továbbá számos dokumentumot (olyan nyomtatványokat, amelyek az Ady Endre személyiségével szembeni érdeklődést és az utókor elismerését bizonyítják – köztük irodalmi estek, kulturális-irodalmi események, szimpóziumok, versfelolvasások, előadások, az emlékmúzeum létrehozása, Ady szobrának felavatása, iskolák vagy utcák róla történő elnevezése), kéziratot (hozzá közelállókhoz intézett levelek, levelezőlapok, aláírt cikkek vagy versek, vagy éppen A Holnap irodalmi társaság más tagjainak, illetve a költő barátainak az írásai, az Ady család tagjainak a költő alkotásait tanulmányozókkal folytatott levelezése).

Ezekhez a figyelemre méltó gyűjteményi tárgyakhoz a század során megjelent irodalmi folyóiratok is társulnak, köztük az 1908–1937 között megjelentetett, a múlt század legfontosabb magyar irodalmi folyóirataként számon tartott Nyugat kollekciója. Említésre méltó Ady Endrének a szerepe ennek az alapításában, hiszen első perctől együttműködött a folyóirat szerkesztőivel, később pedig ő maga is szerkesztője lett és az is maradt haláláig, azaz 1919-ig.

A múzeumban kiállított fotógyűjteményben megtaláljuk a költő különböző életkorokban készült felvételeit, de megtekinthető az Ady család több tagjának, a költő barátainak, kollégáinak a fotója is. A múzeum kollekciójában egyébként lenyűgöző mennyiségű 19. század végi, 20. század eleji fénykép található meg.