Biserica reformată calvină
Az Olaszi református templom
  • Építészet – Klasszicizáló késő barokk
  • Korszak – 1784-1787
  • Építészmérnök- Eder Iacob és Rimanoczy Kálmán

A Piaţa Libertăţii 4. szám alatt található, a Sebes Körös jobb partjának közelében. Építése a Horea, Cloşca és Crişan vezette parasztfelkelés évében, a Holdas temploméval egyidőben kezdődött. Csupán három év leforgása alatt, 1784-1787 között felépült a klasszicizáló barokk stílusú templom. A stílusjegyek nyilvánvalóak a külső homlokzatokon, de a belső részen is, ahol a stílusnak megfelelő díszítőelemeket láthatunk (a templom szószéke és a bútorzat). Ezek azonban nem tipikus díszítőelemei a református templomoknak.

Sok más nagyváradi templomhoz hasonlóan ez a templom is több szakaszban épült meg. Az első szakasz mind az elképzelés, mind a gyakorlatba ültetés szintjén Eder Jákób nevéhez kapcsolódik, míg a második, csaknem egy évszázaddal későbbi szakasz id. Rimanóczy Kálmán (1884) nevéhez fűződik.

Megemlítjük, hogy az Olaszi templom szép parókiájában található egy kicsi, de annál gazdagabb templomi múzeum. Itt megcsodálhatók egyházi pecsétek, régi könyvek (a nagyon ritka Gyulafehérvári Biblia egyik példánya is), kelyhek, tányérok és egyházi szőttesek is.