Biserica Sf. Ladislau
A Szent László római katolikus plébániatemplom
  • Építészet – Barokk
  • Korszak – 1720-1733
  • Építészmérnök – Franciscus Suszter

A Piaţa Unirii téren, a várost átszelő folyó bal partján található egyházi építmény a város egyik legjelentősebb barokk stílusú épülete. Az építését 1720-ban kezdték el Csáky Imre püspöksége alatt, a bejárat fölötti felirat tanúsága szerint pedig 1733-ban fejezhették be. Lényegében az építkezés több szakaszban folyt és időben jobban elnyúlt. Például vannak konkrét adatok, amelyek azt támasztják alá, hogy a két részre osztott sekrestye csak 1739-ben  épült meg, míg a késői barokk stílusú torony építése csak 1790 és 1800 között fejeződött be.

Ennek az egyszerű, de elegáns barokk kegyhely építőiről nincs túl sok adat. A tervező kilétéről semmilyen adat nem maradt fenn, az építők közül csak Suszter Ferenc építészmester neve ismert. Fontos megjegyezni, hogy 1780-ig, a római katolikus bazilika felszenteléséig a Szent László plébániatemplom bazilikaként működött, időbeli hidat képezve ezáltal a várbéli székesegyház és a barokk bazilika között.

A város alapítójának és csodatevő szentjének ajánlott templom épületében, főleg a mennyezet közelében a szent életének jelentősebb momentumai, a városalapítás legendája, halálának és eltemetésének mondaköre, valamint szentté avatása látható. Ugyanez a tematika megtalálható a nemrégiben felújított főbejáraton is, ahol ugyanazokat a történelmi és mondabeli elemeket találjuk meg fém metszetek formájában is.

Ugyanakkor megemlítendő, hogy a templom belsejében található Nagyvárad legrégebbi oltára, amely 1730-tól változatlan alakban maradt fenn.

 

desen-bis-sf-ladislau