Catedrala Romano-Catolică “Inălțarea Fecioarei Maria”
A Nagyboldogasszonynak szentelt római katolikus székesegyház
  • Építészet – Barokk Stílusban
  • Korszak – 1751-1779
  • Építészmérnök – Franz Anton Hillebrandt
A székesegyház a Şirul Canonocilor utcán található, a barokk park belsejében, itt található a római katolikus püspöki palota is. A székesegyház Nagyvárad területén a negyedik római katolikus püspöki székhely. A bazilika egyaránt megközelíthető a barokk épületegyüttes felé vezető főbejáraton, illetve a bazilika egyik hajójához vezető kapun keresztül. Az épület maga Franz Anton Hillebrandt bécsi tervező műve, aki Forgács Pál püspök felkérését fogadta el. Érdekes megjegyezni, hogy 1750-től 1752 május 1-jéig, amikor is az alapkövet elhelyezték, az osztrák tervező neve mindenhol megjelenik, ám ettől kezdve hirtelen eltűnik, helyét pedig az olasz építőmester, Giovanni Battista Ricca neve veszi át. A sors csapásai azonban kísértetként követték azokat, akiknek neve az épülethez kapcsolódott, így 1756-ban Ricca elhunyt. Patachich Ádám érkezése újabb lendületet ad az építkezésnek. Az ő intézkedése nyomán az ugyancsak Franz Anton Hillebrandt – akkor már a császári udvar főépítésze – által tervezett Barokk Palota építési munkálatai mellett a katedrális építése is a palotaépítést irányító osztrák Johann Michael Neumann építész vezérlete alá kerül. 1761-től Ricca terveit módosítják, majd ezek helyett más terveket használnak fel: az észak-olaszországi barokk stílus helyett késő osztrák barokk jellegű épületet emelnek. Több tervmódosítás és leállás után azonban 1779-ben az építkezési munkálatok lezárulnak. Egy évvel később, 1780 június 25-én a bazilikát felszentelik.

Mivel úgy a belső rész, mint a külső kiváló állagban maradt fenn, ezért kívülről nézve a monumentalitás, belül pedig a bölcs térkihasználás szembetűnő. Aki átlépi küszöbét, azon misztikus emelkedettség lesz úrrá kösöznhetően ez nagyrészt a fények, árnyékok és színek játékának, de emellett az oltár is meghatározó jellegű. A különös színárnyalatok, festménykompozíciók, valamint az angyali tisztaságú akusztika ugyancsak lényegi elemei e bazilika mélységes vonzerejének.

A bazilika ma is működő orgonája 1780-ból való. Ami ennél is fontosabb, hogy ezt a Habsburg császárnő, Mária Terézia adományozta a székesegyháznak.
Az itt található értékek közül kiemelkednek a régi várbeli katedrális gótikus és reneszánsz sírkövei, ugyanakkor a Szent László ereklyéit tartalmazó herma is.

desen-catedrala-muzeu