Complexul Premonstratens
A római katolikus Fájdalmas szűz plébániatemplom
  • Építészet – Barokk
  • Korszak – 1741-1766
  • Építészmérnök – Vépi Máte

A jelenlegi római katolikus Fájdalmas szűz templom eredetileg a pálos szerzetesek, majd később a premontrei rend temploma volt, a Roman Ciorogariu utcában áll. Körülbelül 1741 és 1766 között épülhetett, mivel a területet, amelyen a templom áll 1740-ben adományozta a pálos rendnek Csáki Miklós, akkori nagyváradi püspök. Az épületet Vépi Máté, pálos szerzetes tervezte és építette. A templom homlokzata erőt sugároz, ami leginkább a két sarkon álló magas toronynak tudható be. Három vízszintes tengelyre és szintén három függőleges részre osztható. A központi részben egy háromszög alakú homlokfalban végződő kapuzat található. Fölötte egy ablak látható, amely a központi részben áll és az egyházi barokk építészet jegyeit hordozza. A templom összességében a klasszicizáló barokk irányzatának jegyeit mutatja.