Biserica romano-catolică “Sf. Duh”
Az Olaszi Szentlélek kiáradása (Barátok) plébániatemplom
  • Építészet – Barokk
  • Korszak – 1787-1901
  • Építészmérnök – Knapp Ferencz

Az Olaszi római katolikus plébániatemplom épülete hosszú és ennek megfelelően mozgalmas történettel rendelkezik. Kezdetben itt ferences szerzetesek kolostora volt, ám a rendnek II. József általi felszámolása után, 1787-ben a telek és a rajta lévő épület ismét visszakerül a római katolikus egyház birtokába. Így a régi barokk templomépülethez, amely stílust még bizonyos elemeiben ma is felfedezhetünk (például a kápolnák oldalsó oltárai és a kripta), az új tulajdonosok hozzátoldanak egy magas tornyot (53 m), amely a homlokzatot három külön részre osztja. A torony megépítése Knapp Ferenc mérnök műve, aki a korszak számára hihetetlen módon mindössze négy hónap alatt építette fel.

1891-től azonban a templom épületére valóságos átok nehezedik. Ekkor tűnnek fel ugyanis az épület gyenge pontjai: a hajó és a torony között egy nagy repedés jelenik meg. Ennek gyors helyreállítása megtörtént, ám egy évtized múlva, 1901-ben egy újabb repedés tűnt fel az épület boltozatán. Mivel már nem volt hathatós megoldás a repedés kijavításra, ezért a templomot bezárták és a hajót lebontották. A szerkezet teljes újraépítése ifj. Rimanóczy Kálmán feladata volt. Ő az, aki az épületnek álbarokk jelleget ad, ám vannak művészettörténészek, akik ezt inkább manieristának tekintik.