Şcoala normală greco-catolică
A Görög Katolikus Gimnázium
  • Építészet – Neo-román
  • Korszak – 1934
  • Építészmérnök – Sallerbeck Anton

Az épület a Iuliu Maniu (korábban Beöthy Ödön) utca 5. szám alatt áll. Fennállása óta ugyanazt a feladatot látja el: oktatási intézményként szolgál. Az épület 1934-ben épült, ötlete Valeriu Traian Frenţiu akkori görög katolikus püspöktől származik, aki anyagilag is támogatta a kivitelezését.

Az ingatlant Sallerbeck Antal tervezte és építette. Az építész – talán a püspök kérésének és az épület egzisztenciális szükségleteinek nyomására – az újromán stílus mellett döntött (a szakirodalom így nevezi, ez a román Brâncoveanu-stílus kései változata). Érdemes megjegyezni, hogy Nagyváradon és Bihar megyében kevés ingatlan épült ebben a stílusban, ezek nagy része pedig a görög katolikus egyház tulajdona.
Az épület két utcára is kiterjed, de a fő, reprezentatív homlokzat a Maniu (Beöthy Ödön) utca felőli. Ez hét jól megkülönböztethető részre oszlik, és szimmetria jellemzi.

Három, jól elkülönülő szinttel rendelkezik. A földszint és az első emelet között párkányzat, az első és a második emelet között pedig eresz található. A homlokzat első emeletén loggia látható. Ez bow-window formájában emelkedik ki a homlokzat síkjából. A homlokzat szimmetriáját ritmikusan törik meg a tornyocskák alatti kis oszlopok.