Casa Comitatului
A vármegyeháza
  • Építészet – Barokk Stílus
  • Korszak – 1728
  • Építészmérnök -

Az épület a Traian (korábban Széchenyi) park 5. szám alatt található, ma a Bihar megyei prefektúra (kormányhivatal) és a megyei közgyűlés székhelye.

Az épület születésének körülményei homályba vesznek, nem lehet pontosan meghatározni, mikor épült. Egyes okmányok és szakértők szerint lehetséges, hogy 1728-ban, Csáky Imre római katolikus püspök idején épült. Más dokumentumok szerint Patachich Ádám püspöksége idején építették, valamikor 1756 és 1778 között. Az azonban bizonyosan tudható, hogy 1855-ben teljesen újjáépítették. Akkor építették hozzá a déli szárnyat, amely a mai Aurel Lazăr (egykori Nagysándor) utcában áll. Az újjáépítés során szétrombolták a homlokzat barokk díszítményeit, amelyek ma már csupán a belső lépcsők korlátjain ismerhetők fel.

Az utolsó építési szakasz egy helyi építőmester, Imre János munkája. A főhomlokzat 20 tengelyre tagolódik, és három rizalit uralja. A két mellékrizalitot, amelyek a szélen találhatók, attika díszíti, a középsőbe pedig, amelyet terebélyes orommező fed, óraművet szereltek, annak jeleként, hogy a nagyváradiak is kapcsolatba kerültek a kor világiasodó szellemével. A másodlagos homlokzat csupán 14 tengelyre tagolódik.

Az épület belseje összességében puritán, csak a lépcsőház képez kivételt, ahol falpilléreket, toszkán oszlopfős oszlopokat, kazettás mennyezetet (a klasszicista építészet elemeit) és barokk korlátokat láthatunk.