Casa Rhedey
Rhédey Palota
  • Építészet – Barokk Stílus
  • Korszak -  XVIII század
  • Építészmérnök – nem ismert

Az épület a jelenlegi Jean Calvin út 5. szám alatt található. Történetét sűrű homály fedi. Például, annak ellenére, hogy Rhédey gróf nevét viseli, aki 1791-1819 között bihari főispán volt, mégsem bizonyított, hogy ő volt az, aki az építésre parancsot adott. Úgyszintén nem ismert a tervező és a kivitelező, ahogy a nagyváradi környezetben való megjelenési dátuma sem.

Amit bizonyossággal elmondhatunk erről az egyszerű épületről az, hogy egy barokk stílusú alkotással állunk szemben. Két függőleges szinten terül el, a homlokzata pedig, rendszeres közönként kis négyzetes ablakokkal tarkított, jellegzetes ablakkeret nélkül. A homlokzat monotonitását csak a fő oromzat és a felette elhelyezkedő oszlopok törik meg.