Liviu Borcea, Un document inedit despre căderea Oradei în mâna turcilor (scrisoarea din 31 august 1660), in Crisia, VI, 1976
Călători străini despre Ţările Române, VI. Band Koordinator: M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Bukarest, 1976
Istoria oraşului Oradea. Koordinatoren: Liviu Borcea und Gheorghe Gorun. Zweite überarbeitete und erweiterte Auflage, Oradea, 2007
Rogerius, Carmen miserabile. Anastatische Auflage. Übersetzung und Einleitung G. Popa Lisseanu. Vorwort: Doru Marta, Oradea, 2006
Scholtz Béla: Nagy-Várad várának története (Istoricul cetăţii orădene), Oradea, 1907
Balogh Jolán: Vég-várad vára, Budapest, 1947
Balogh Jolán: Olasz tervrajzok és hazai késõrenaissance épületeink (Proiecte şi planuri italieneşti şi arhitectura renascentistă târzie din Ungaria), în Magyarországi renaissance és barokk, Budapest, 1975
Kovács András – Mircea Ţoca: Arhitecţi italieni în Transilvania în cursul secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea. Studia Universitatis Babeş-Bolyai SH. Cluj-Napoca, 18/1973
Kovács András – Mircea Ţoca: Contribuţii la cunoaşterea palatului în stil renascentist de la Oradea: Reliefurile în stuc din secolul al XVII-lea. Biharea 4/1976. Oradea. 1977
Kovács András – Mircea Ţoca: Adalékok a váradi fejedelmi palota építéstörténetéhez.
(Contribuţii la cunoaşterea palatului princiar de la Oradea) Mővelidéstörténeti Tanulmányok. Bukarest. 1979. S. 107-115
Balogh Jolán: Varadinum. Várad vára (Cetatea Oradea (monografie)), Budapest, 1982. I-II. S. 62
Gheorghe Sebestyén: O pagină din istoria arhitecturii României. Renaşterea, Buc. 1987
Andrei Kovács: L’architetto del’anno 1570 della fortezza di Oradea, in Omagio a Dino Adameşteanu, Cluj-Napoca, 1996
Ioan Emődi: Contribuţii la cunoaşterea istoriei construcţiei cetăţii renascentiste din Oradea în volumul: Date istorice din trecutul oraşului Oradea (lb. magh.), II. Band, Oradea, 1998
A. A. Rusu: Cetatea Oradea. Monografie arheologică. Zona palatului episcopal. Oradea, 2002
Kovács András: Kési reneszánsz építészet Erdélyben. (Arhitectura renascentistă târzie în Transilvania), Budapest-Kolozsvár, 2003
Tamás Emődi, Studiu de istoria artei privind corpurile A, G, H, I, K, L, M, P din incinta Cetăţii Oradea, Oradea, 2007, unveröffentlicht
Tamás Emődi, Studiu de istoria artei privind corpurile B, C, D, E din incinta Cetăţii Oradea, Oradea, 2009, unveröffentlicht