Oradea Travel | Harta turistica - Centrul istoric Oradea

Harta turistica – Centrul istoric Oradea

Trasee turistice tematice

1. Gara Centrală
2. Spitalul CFR
3. Palatul Copiilor
4. Şirul Canonicilor
5. Palatul Baroc
6. Spitalul Judeţean
7. Palatul Finanţelor Publice
8. Spitalul Mizericordienilor si Capela Mizericordienilor
9. Palatul Apollo
10. Palatul Moskovits Miksa
11. Palatul Stern
12. Palatul Rimanóczy Kálmán-Senior
13. Sediul Băncii Naţionale A României
14. Clădirea Comitatului
15. Chioşcul Cafenelei Müller
16. Clădirea Baroului De Avocaţi
17. Palatul Poştelor
18. Mănăstirea Ursulinelor Şi Biserica „Sfânta Ana”,
19. Hotelul Parc
20. Clădirea Bazarului
21. Casa Poynar
22. Teatrul De Stat
23. Casa Adorjan I
24. Casa Adorjan II
25. Hotelul Rimanóczy
26. Palatul Sztarill
27. Hotelul „Transilvania”, Fostul Hotel „Panonia”
28. Palatul Levay
29. Clădirea Primăriei
30. Casa Kováts
31. Complexul Vulturul Negru
32. Palatul Episcopiei Greco-Catolice,
33. Şcoala Normală Greco-Catolică
34. Palatul Moskovits Adolf Şi Fiii
35. Casa Roth
36. Magazinul De Sticlărie „Deutsch K. I.”
37. Hanul „Arborele Verde”
38. Arhigimnaziul Real
39. Palatul Ullmann
40. Hala Comercială
1. Casa Sonnenfeld
2. Vila Darvas-La Roche
3. Palatul Moskovits Miksa
4. Școlii de Jandarmi
5. Palatul Ullmann
6. Casa Roth
7. Palatul Apollo
8. Palatul Moskovits
9. Casa Adorján I
10. Casa Adorján II
11. Casa Füchsl
12. Complexul Vulturul Negru
13. Palatul Darvassy
14. Camera de Comerţ şi Industrie
15. Casa Poynár
1. Catedrala Romano-Catolică „Înălţarea Fecioarei Maria”
2. Biserica Romano-Catolică „Pogorârea Sfântului Duh”
3. Mănăstirea Ursulinelor Şi Biserica „Sfânta Ana”
4. Biserica Romano-Catolică „Sfântul Ladislau”
5. Biserica « Sfântul Nicolae »
6. Catedrala Greco-Catolică
7. Mănăstirea Şi Biserica Capucinilor
8. Sinagoga Ortodoxă
9. Sinagoga Neologă « Sion »
10. Azilul Pentru Bătrâni Si Copii „Sfântul Ladislau”
11. Biserica Romano-Catolică „Maica Îndurerată”
12. Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime”
13. Biserica Romano-Catolică Din Cetate
14. Capela Romano-Catolică ”Îngerii Păzitori”
15. Biserica Reformată Calvină Olosig
16. Biserica Reformată Oraşul Nou
17. Biserica Baptistă Maghiară
18. Biserica Ortodoxă „Bunavestire – Naşterea Maicii Domnului” (Fosta Capelă A Călugărilor Capucini)
19. Biserica Ortodoxă ”Sf. Gheorghe”
1. Casa memorială „Aurel Lazăr”
2. Muzeul memorial „Iosif Vulcan”
3. Muzeul memorial „Ady Endre”
4. Muzeul de la Centrul Eparhial Oradea
5. Tezaurul Episcopiei romano-catolice de Oradea
6. Colecţia Muzeului episcopal reformat