biserica-Sf.-Arhangheli-Mihail-si-Gavril-header
Biserica Sf. C. Brâncoveanu și fii
  • Arhitectura – biserica din lemn
  • Perioada – a doua parte a secolului al XVIII-lea

Biserica de lemn Sf. Martiri Constantin Brâncoveanu și fii a fost construită în a doua parte a secolului al XVIII-lea și a servit ca lăcaș de închinăciune pentru credincioșii din Letca până în anul 1991. După această dată, biserica de lemn a fost strămutată în incinta Universității din Oradea, primind destinația de paraclis al Facultății de Teologie și biserică a universității din localitate.

Biserica Sfinții Arhangheli – de plan dreptunghiular, cu absida decroșată poligonală, cu cinci laturi – are dimensiunile de 12/4.75 m. Aceste dimensiuni dezvăluie astfel în mod concret tendința de lărgire din ce în ce mai generoasă a spațiului de rugăciune în interiorul locașului de cult din lemn – tendință manifestată pe parcursul a unui întreg secol. Edificiul este prevăzut cu un turn clopotniță cu foișor deschis pe arcade.

Pictura interioară, executată la începutul secolului al XIX-lea cu culori vii și bogate chenare florale, a fost distrusă în totalitate. Cu toate aceastea, avem câteva publicații din care aflăm că reprezentările de pe bolta naosului făceau parte din ciclul patimilor, fiind înconjurate de motive florale. În zona mediană apărea o reprezentare legată de apocalips, precum și una ce trimite la visul lui Iacov. Pe una din icoanele nedatate ale iconostasului, icoană datând probabil din primii ani ai secolului al XIX-lea, apare semnătura lui Simion Moraru Zugrav.