poza-unirii

Piata Unirii Oradea
În urma renaşterii oraşului din perioada premodernă şi modernă, în cursul secolului al XVIII-lea, centrul politico-administrativ s-a mutat din jurul Cetăţii Oradea înspre vest, pe actuala locaţie a Pieţei Unirii, la extremitatea vestică a fostului cartier medieval denumit Târgul/Forul de Sâmbătă (Forum Sabbatho). Aici au luat fiinţă o serie de aşezăminte, sedii de instituţii şi centre de parohii bisericeşti, care au făcut ca nucleul cel mai important al Oraşului Nou să se contureze pe malul stâng al Crişului Repede.

Piaţa centrală şi axele străzilor adiacente, cu o structură cu caracter cartezian, au luat fiinţă încă de la începutul secolului al XVIII-lea. Începând cu anul 1692 a fost iniţiat un proces de reconfigurare a ţesăturii urbane a oraşului distrus în mare măsură sub ocupaţia turcă şi în cursul războiului de eliberare, centrul de greutate fiind deplasat mai la vest de cel medieval iar reţeaua stradală căpătând parţial vectori noi de orientare.
În piaţa centrală a cartierului numit Oraşul Nou au fost ridicate prima biserică episcopală romano-catolică între 1720-1741, biserica ortodoxă Adormirea Maicii Domnului  în 1794 şi biserica greco-catolică între 1800-1810.

Fondul construit al zonei Pieţei Unirii este unul valoros şi destul de eterogen atât din punctul de vedere al stilurilor arhitecturale prezente aici (baroc, clasicist, eclectic, istorizant, secesion, modernist), cât şi în privinţa configuraţiilor spaţiale adoptate, a accentelor şi a regimurilor de înălţime.

Frontul vestic este dominat de două clădiri reprezentative: Primăria construită în stil neorenascentist, în 1901-1904 după proiectul arhitectului Kálmán Rimanóczy, şi Palatul Episcopiei Greco-Catolice, ridicat între 1903-1905 conform planurilor aceluiaşi arhitect. Casa Kovács, aflată la colţul sud-estic dintre str. Pavel şi Piaţa Unirii este cea mai remarcabilă clădire civilă construită la începutul secolului al XIX-lea, în stil neoclasic.
Colţul nord-estic al Pieţei Unirii este marcat de clădirea Palatului Vulturul Negru, cel mai emblematic monument al secessionului orădean, un ansamblu complex cu configuraţia spaţială şi cu faţadele concepute în stil lechnerian, operă a arhitecţilor Komor Marcell şi Jakab Dezső (1907-1908).

Frontul stradal estic cuprinde în jumătatea sudică două clădiri cu caracteristici diferite: o casă modernistă cu două etaje de la nr. 8., construită în anii 1930 pe locul unei clădiri eclectice cu elemente neorenascentiste, proiectată de arhitectul Rimanóczy Kálmán şi clădirea P+3 de la nr. 6., Palatul Moskovits, care ocupă două parcele unificate şi este una din cele mai importante monumente de arhitectură din centrul oraşului, opera arhitecţilor László şi József Vágó, reprezentant al variantei austriece a secessionului.desen-panorameunirii

despartitorpoza-fedinand

Piata Ferdinand Oradea

Piata Ferdinand din Oradea este situata in apropierea Teatrului de Stat si este un complex ce imbina un numar mare de stiluri arhitecturale: eclectic, secession, clasicit si neoclasicist.

Edificiul predominant al Pietei Ferdinand este Teatrul de Stat “Regina Maria”. Aceasta cladire a fost construita in anul 1900 in stilul arhitectural eclectic de doi arhitecti: Fellner si Helmer. Interiorul teatrului de stat este decorat in stil secession si neo-baroc in timp ce fatada cladirii este decorata in stil neoclasic si neorenascentist. O alta cladire importanta din Piata Ferdinand, aflata in proximitatea teatrului este Cladirea Bazarului, care are fatada principala pe Calea Republicii. Lucrarile la aceasta cladire masiva au inceput in anul 1900 iar elementul care domina aceasta cladire este frontispiciul realizat in stil eclectic.

Trei cladiri ocupa partea vestica a Pietei Ferdinand, Hotelul Astoria, Hotelul Transilvania si Palatul Levay. Hotelul Astoria este o cladire impozanta in stil arhitectural eclectic. Hotelul Astoria, fostul Palat Sztarill a servit ca loc de intalnire pentru poetii acelei epoci, precum: Ady Endre, Octavian Goga, Ovidiu Cotrus, Zaharia Stancu, Radu Enescu si Alexandru Andritoiu.

Hotelul Transilvania se afla in imediata aprpiere a Hotelului Astoria si a fost construit in perioada 1903-1904 conform planurilor arhitectului oradean Guttman Jozsef. Stilul arhitectural eclectic conform caruia a fost construit acest edificiu domina cladirea, dar unele amprente ale stilului secession inca pot fi observate. In continuarea Hotelului Transilvania se afla Casa de Economii a Comitatului, construita de asemenea in stil arhitectural eclectic. Palatul Levay este pozitionat pe partea opusa a Casei de Economii, situat pe Malul Crisului Repede. Aceasta cladire a fost construita in perioada 1892 – 1894 in stil clasic, cu elemente eclectice. Casa Poynar este ultimul edificiu din Piata Ferdinand. Aceasta cladire se gaseste vizavi de Hotelul si Baile Rimanoczy, in continuarea Palatului Levay. Multe dintre elementele acestei cladiri apartin stilului secession cum ar fi: consolele si frontoanele curbe, decorul vegetal si zoomorf si butoanele decorative. De asemenea pot fi observate si multe elemente ale stilului eclectic.

desen-panorame-ferdinand