Muzeul memorial „Iosif Vulcan”
Muzeul memorial „Iosif Vulcan”
  • Arhitectura – Stil clasicizant – eclectic
  • Perioada – Sec. XIX
Muzeul Memorial „Iosif Vulcan” funcţionează în clădirea care a găzduit, între anii 1896 şi 1906, locuinţa lui Iosif Vulcan şi redacţia revistei „Familia”. Această unitate muzeală are o apreciată colecţie care conţine o serie de documente în original, precum şi în reproduceri, numere din cele cinci serii ale revistei Familia, fondată de Iosif Vulcan în anul 1865, mobilier aparţinând acestuia, obiecte de artă şi tablouri.

Vizitatorul poate descoperi aici colecţia de volume din opera autorului (istorie, poezie, teatru: Lira mea, Panteonul Român, Ranele naţiunii, Gărgăunii dragostei (manuscris), Soare cu ploaie, Ştefan-Vodă cel Tânăr, Mireasă pentru mireasă), Colecţia de reviste literare şi istorice: Familia, seria I, II, III, IV, V, Luceafărul, Revista Fundaţiilor Regale, Foaie pentru inimă, minte şi literatură, Cele Trei Crişuri, precum şi documente care conţin mai multe acte şcolare aparţinând lui Iosif Vulcan, debutul lui Mihai Eminescu în revista Familia, unele texte legate de primirea în Academia Română a cărturarului orădean, un imn în manuscris dedicat de George Enescu întemeietorului revistei transilvane sau manuscrise precum un poem olograf semnat de Mihai Eminescu, texte semnate de Vasile Alecsandri şi George Coşbuc. Tot aici pot fi găsite reproducerea după pagina de titlu a lucrării Dimitrie Cichindeal. Discurs de recepţiune de Iosif Vulcan, membru al Academiei Române, reproduceri după corespondenţa dintre Dimitrie Sturdza şi publicistul transilvănean.

Acestor piese deosebite care ţin de prodigioasa activitate a intelectualului Iosif Vulcan li se adaugă şi obiecte de artă, tablouri şi alte obiecte de artă prezente în casa lui Iosif Vulcan (tabloul întemeietorului revistei Familia, realizat de Tordai Gross, o panoramă enormă asupra oraşului Oradea, pictată în 1864 de Kustrovics István…).

Reproducerea atmosferei creative în care şi-a desfăşurat viaţa dr. Aurel Lazăr este întregită prin colecţia de mobilier care poate fi admirată în interiorul muzeului, respectiv o masă sculptată, o banchetă şi un birou de lemn în stil eclectic cu intarsii etc.