Biserica din Cetate
Biserica din Cetate
  • Arhitectura – Stil baroc provincial
  • Perioada – 1775

Este situată în interiorul Cetăţii renascentiste orădene, în Piaţa Independenţei la numărul 41.
Ea este o construcţie ecleziastică de zid şi se erijează în parte integrantă a Palatului Princiar, chiar în faţa intrării sale existând gangul ce face legătura între curtea Palatului Princiar şi curtea exterioară.
Construcţia sa, spun documentele şi alte mărturii istorice, s-ar fi terminat în anul 1775. Stilul adoptat de către constructori este cel baroc, cu multiple inflexiuni artistice provinciale. Refacerea sa, ea existând iniţial în acelaşi loc cu o altă înfăţişare, aduce puţine modificări. Ele se referă în speţă la aspectul exterior,  turnul baroc, la porticul din gangul de acces şi la uşa de tranzit din pronaosul bisericii.
Incendiu din 1836, calamitate ce a mistuit o parte din oraş, a afectat şi această biserică. Acoperişul turnului, iniţial baroc, va deveni în urma refacerii o simplă piramidă joasă acoperită iniţial cu ţiglă, iar mai nou cu tablă. În anul 1992 biserica a fost renovată, iar actualmente aici se strâng pentru rugăciune slovacii romano-catolici din Oradea.