Biserica reformată calvină
Biserica reformată calvină
  • Arhitectura – Stil baroc clasicizant
  • Perioada – 1784-1787
  • Arhitect – Eder Iacob şi Rimanoczy K.

Este amplasată în Piaţa Libertăţii la nr. 4, în apropierea malului drept al Crişului Repede. Construcţia sa a început în anul Răscoalei ţărăneşti conduse de Horea, Cloşca şi Crişan, în paralel cu construcţia Bisericii cu Lună. Pe parcursul a doar 3 ani, între 1784-1787, clădirea edificată în stilul barocului clasicizant. Acesta este vizibil atât în exterior pe faţade, cât şi în interior prin intermediul elementelor decorative specifice stilului(la amvonul bisericii şi la mobilier interior.). Ele sunt  însă atipice cultului reformat-calvin.
La fel ca multe alte biserici orădene, va cunoaşte cel puţin două etape constructive. Prima etapă îi aparţine, atât ideatic cât şi practic, constructiv arhitectului Eder Iacob, iar cea de a doua, decalată cu aproape un secol, aparţine renumitului arhitect orădean Rimanoczy Kalman senior (1884).
Demn de menţionat este faptul că, frumoasa parohie a bisericii Olosig este şi gazda unui mic, dar extrem de încărcat de istorie muzeu bisericesc. Aici pot fi admirate numeroase exponate valoroase cum ar fi: sigilii parohiale, cărţi vechi (unul dintre puţine exemplare ale Bibliei de la Bălgrad), vase de ritual şi ţesături.