Sinagoga Ortodoxă
Sinagoga Ortodoxă
  • Stil arhitectonic – Stil eclectic
  • Perioada – 1890
  • Arhitect – Bach Nándor

SINAGOGA ORTODOXĂ este situată pe actuala stradă Mihai Viteazul, într-un încă activ centru de manifestare a comunităţii evreieşti din municipiul Oradea. Însă, în momentul iniţierii construcţiei, comunitatea orădeană de religie mozaică era una dintre cele mai importante economic şi numeric în Oradea. Ca atare, ţinându-se seama de tradiţia culturală şi religioasă, dar mai ales de puternicia sa economică, clădirea trebuia sa fie una emblematică.

Ea s-a construit în anul 1890 de către constructorul Knápp Ferenc, el urmărind planurile efectuate de arhitectul Bách Nándor. Stilul arborat este cel eclectic cu vizibile elemente decorative maure, decelabile şi astăzi, în zona frizelor. Ele rămân preponderente şi în urma ultimelor intervenţii.

Actualmente, ea rămâne singura sinagogă funcţională din Oradea, numărul evreilor orădeni scăzând drastic în perioada celui de Al Doilea Război mondial, mulţii fiind deportaţi, şi în timpul regimului comunist, când aceştia a emigrat fie spre Israel, fie spre statele din Europa apuseană sau America.