Sinagoga Neologă Sion
Sinagoga Neologă Sion
  • Stil arhitectonic – Stil eclectic
  • Perioada – 1878
  • Arhitect – Rimánoczy Kálmán sr.

SINAGOGA NEOLOGĂ « Zion » este situată în partea opusă a Pieţei 1 Decembrie, pe str. Independenţei. Construită după scindarea comunităţii evreieşti din Oradea în ortodocşi şi congresişti sau neologi, ea devine o realitate arhitecturală în peisajul orădean în anul 1878. Impozanta construcţie eclectică s-a realizat după planul efectuat de Busch David şi de către Rimánoczy Kálmán sr. La fel ca şi în cazul celeilalte sinagogi decoraţiile exterioare şi interioare sunt de inspiraţie maură. Diferenţele esenţiale dintre cele două aşezăminte cultice mozaice constă în monumentalitatea acesteia din urmă. Comparativ cu Sinagoga ortodoxă, cea Neologă se impune prin masivitate, impozanţă şi, nu în ultimul rând, amplasament favorabil. Din nefericire, clădirea, deşi se află într-o bună stare de conservare, nu este funcţională. Vizitarea sa interioară se poate face, însă doar după unele demersuri înspre conducerea comunităţii evreieşti, la fel ca şi în cazul precedentului obiectiv de patrimoniu.
desen-sinagoga-neologa