Capela romano-catolica Sf. Ladislau
Capela romano-catolica Sf. Ladislau
  • Arhitectura – neogotic francez
  • Perioada – 1900
  • Arhitect – Sztarill Ferencz

Azilul pentru bătrâni şi copii „Sfântul Ladislau” îşi are amplasamentul pe contemporana stradă Roman Ciorogariu.
Comanda pentru construirea acestei frumoase clădiri a făcut-o canonicul Ladislaus Palotay, arhitectul şi în acelaşi timp antreprenorul lucrării a fost arhitectul Sztárill Ferenc. În luna august a anului 1900 clădirea era terminată. Tot în acelaşi an era terminată şi capela din interiorul curţii azilului, arhitectul şi constructorul fiind acelaşi. Deosebit de frumoasa capelă a fost realizată în stilul neogoticului francez. Pe un restrâns spaţiu de manevră, renumitul arhitect orădean a reuşit să redea toate elementele goticului: contraforţi, ancadramente de ferestre şi uşi în ogivă, rozasa, rozete, menou, cvadrifolii şi, evident, turnul zvelt cu fleşă.
În anii regimului comunist capela a fost închisă şi lăsată pradă uitării şi degradării, cultul catolic din România, sub presiunea regimului totalitar-ateu, restrângându-şi activitatea atât în plan social, cât şi în cel relgios. După 1989, frumoasa capelă a fost restaurată şi sfinţită de către actualul episcop romano-catolic orădean Tempfli József şi reintrodusă în circuitul religios.