Biserica romano-catolică “Sf. Duh”
Biserica romano-catolică “Sf. Duh”
  • Arhitectura – Stil baroc manieristic
  • Perioada – 1787-1901
  • Arhitect – Knapp Ferencz

BISERICA ROMANO-CATOLICĂ „POGORÂREA SFÂNTULUI DUH”
Acest edificiu are o veche şi îndeajuns de zbuciumată istorie. Iniţial, aici existase o mănăstire a călugărilor franciscani, însă desfiinţarea de către împăratul Iosif al II-lea al acestui ordin face ca, spaţiul şi clădirea construită pe el să revină odată cu 1787 Bisericii romano-catolice. Astfel, vechii clădiri eclesiastice iniţial baroce, stil din care se mai păstrează unele elemente şi azi (altarele laterale din capele, cripta), i se adaugă de către noii proprietari un turn înalt (53 m) împărţind în trei registre faţada principală. Realizarea turnului i se datorează inginerului Knapp Ferencz, acesta reuşind uluitoarea performanţă pentru acele vremuri de a-l edifica în numai patru luni.

Odată cu anul 1891, asupra clădirii bisericii se abate un adevărat blestem. Acum apar primele semne ale şubrezimii constructive, între navă şi turn, făcându-şi loc o evidentă fisură. Refacerea imediată a structurii era iminentă, cu toate acestea peste un secol, în 1901, o nouă fisură apărea pe bolta biserici. Soluţiile de reabilitare nu mai erau întrezărite, aşa că s-a procedat la închiderea bisericii şi la demolarea navei. Misiunea de refacere a întrgii structuri revine arhitectului Rimánoczy Kálmán jr.. El este cel care imprimă clădirii un stil pseudobaroc sau, după alţi specialişti în istoria arhitecturii, manieristic.