Camera de Comerţ (CAO)
Camera de Comerţ (CAO)
  • Arhitectura – Secession
  • Perioada – 1906-1907
  • Arhitect – Komor Marcell, Jakab Dezso

Camera de Comerţ şi Industrie (azi sediul regiei de apă şi canal) are axa centrală de deasupra porţii de intrare ieşită în afara zidului şi se termină cu un timpan trilobat, faţada fiind divizată în câte cinci axe marcate cu ferestre rectangulare, cu colţuri rotunjite.
desen-apa-canal