Cazarma Husarilor
Cazarma Husarilor
  • Arhitectura – Stil baroc
  • Perioada – Sec XVIII

[]

Construcție realizată în secolul al-XVIII-lea. Ea face parte dintr-un ansamblu de construcții care cuprindea clădirea manejului (incendiată în anul 2000), grajdurile și alte dependințe. Fațada este asimetrică față de rezalitul central datorită adăugirilor ulterioare din 1805 și 1890. Pentru că nu a fost folosită mult timp, la ora actuală este într-o stare de degradare avansată, în anul 1999 darâmându-se un zid exterior.