Spitalul judeţean (fost Orăşenesc)
Spitalul judeţean (fost Orăşenesc)
  • Arhitectura – Stil romantic
  • Perioada – 1806-1860
  • Arhitect –
SPITALUL JUDEŢEAN (STAŢIONAR 2; Calea Republicii, nr. 37). Istoria acestui loc spitalicesc este mult mai veche, el fiind construit cu acest scop începând cu anul 1806. În mai multe etape, clădirea a cunoscut supraetajări şi extinderi pe laterale sau spre curtea iniţială (1853 – 1860, 1871, 1895, 1919, 1923). Stilul predominant este cel romantic, dar pe alocuri se pot observa şi unele intercalaţii arhitecturale specifice goticului englez, cum sunt, de pildă, capitelurile în formă de bastioane de deasupra porţii principale. Proiectul iniţial a aparţinut arhitectului Kiss Antal, dar clădirea actuală nu prea seamănă cu schiţa rămasă în Arhivele orădene, ea având această formă şi aspect, pare-se, din 1895.