Şcoala normală greco-catolică
Şcoala normală greco-catolică
  • Stil arhitectonic – Neoromânesc
  • Perioada – 1934
  • Arhitect – Sallerbeck Anton

Clădirea este situată la numărul 5 al străzii Iuliu Maniu. Funcţiunea sa de-a lungul existenţei a fost mereu aceeaşi, spaţiu destinat educaţiei. Naşterea acestei clădiri, în anul 1934, i se datorează ideatic şi material episcopului greco-catolic al acelor vremuri, Valeriu-Traian Frenţiu.

Planul şi construcţia efectivă i se atribuie arhitectului-constructor Sallerbeck Anton. Acesta optează, probabil impulsionat şi de cerinţele episcopului şi de nevoile existenţiale ale acestui edificiu, pentru stilul neoromânesc (numit astfel în literatura de specialitate, el este varianta târzie a stilului brâncovenesc). Demn de reţinut este faptul că puţine clădiri din oraşul Oradea şi judeţul Bihor au fost construite în acest stil, însă marea lor majoritate aparţin Bisericii Greco-Catolice.

Clădirea se extinde pe două străzi, dar faţada principală, cea reprezentativă, este cea de pe strada Maniu. Aceasta este divizată în şapte zone bine individualizate, distincte şi este marcată de simetrie.

Elevaţia se desfăşoară pe trei niveluri bine diferenţiate. Între parter şi etajul I este prezent un brâu, iar între acesta şi etajul II se află o streaşină. La etajul întâi al faţadei apare o logie. Ea este ieşită în afara zidului sub forma unui bovindou. Simetria faţadei este sacadată ritmic de prezenţa colonetelor laterale de sub foişoare.