Casa Comitatului
Casa Comitatului
  • Arhitectura – Stil baroc
  • Perioada – 1728
  • Arhitect -

Clădirea este amplasată în Parcul Traian, nr. 5 şi adăposteşte acum Prefectura judeţului Bihor şi Consiliul Judeţean.

Acest edificiu are o naştere învăluită în mister, neputându-se data cu precizie anul în care s-a construit. Este posibil, conform unor documente şi specialişti, ca această clădire să fi fost construită în anul 1728 sub episcopul romano-catolic Emericus Csáky. Alte documente relevă că s-ar fi construit în timpul episcopatului lui Patachich Ádám, undeva între anii 1756 şi 1778. Se ştie însă cu certitudine că ea a fost în întregime reconstruită în anul 1855. Atunci i se adaugă şi aripa sudică, cea dinspre actuala stradă Aurel Lazăr. Reconstrucţia duce la distrugerea elementelor baroce de pe faţadă, ele fiind recognoscibile doar în parapetul scărilor din interior.

Ultima etapă constructivă este opera unui maistru constructor local, Imre János. Faţada principală este împărţită în 20 de axe şi este dominată de trei rezalite. Două secundare, cele de pe extremităţi, încoronate cu atice, şi unul principal, cel central, acoperit de un fronton voluminos, în mijlocul căruia a fost pus un ceasornic, semn că şi comunitatea orădeană cocheta cu laicizarea timpului, cu echivalarea acestuia în bani şi dări. Faţada secundară este împărţită în doar 14 axe.

Interiorul este auster în ansamblu, excepţie face de aici doar casa scărilor unde găsim pilaştri, stâlpi cu capiteluri toscane, tavan casetat (elemente ale arhitecturii clasiciste) şi parapete în stil baroc.