Hotelul şi Băile Rimanoczy
“Hotelul şi Băile Rimanoczy”
  • Arhitectura – Stil eclectic
  • Perioada – 1892-1900
  • Arhitect – Rimánoczy Kálmán sr.
HOTELUL RIMANÓCZY, situat în Piaţa Libertăţii, nr. 8, construit în două etape (între 1892, când se edifică aripa situată pe malul Crişului, şi 1900, când ia naştere corpul situat pe str. Iosif Vulcan), este opera şi proprietatea arhitectului Rimanóczy Kálmán-senior. Stilul abordat este cel eclectic. Pe alocuri pot fi recunoscute elemente clasice ori neorenascentiste. În interiorul actualului restaurant, renumita fostă cafenea Royal, mai păstrează decoraţiunile originale în stil secession. La moartea sa, printr-un testament, arhitectul cedează clădirea municipalităţii, exprimându-şi dorinţa ca aceasta să rămână cu acelaşi nume şi aceeaşi funcţie de baie comunală.