Arhigimnaziul  Real
Arhigimnaziul Real
  • Arhitectura – Stil eclectic
  • Perioada – 1895-1896
  • Arhitect – Busch David
O clădire a cărei faimă actuală este dată de găzduirea uneia dintre cele mai importante unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Bihor, Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu”. Construcţia, având un demisol, parter şi două etaje, a fost edificată între anii 1895 şi 1896. Proiectanţii săi, căci este vorba de un tandem de arhitecţi, Busch David, la acea vreme inginer-şef al oraşului, şi inginerul Knapp Ferenc, optează pentru o abordare eclectică a ansamblului, însă accentuează elementele decorative specifice neorenascentismului.

Construcţia efectivă a clădirii i-a fost încredinţată unuia dintre proiectanţi, inginerului Knapp Ferenc. În timpul execuţiei lucrării se lărgeşte puţin ansamblul prin construcţia în curtea interioară a unei săli de sport. Aceasta îşi datorează existenţa unui proiect exclusiv elaborat de inginerul-şef al oraşului.

Ansamblul închis, care formează actualmente Colegiul Naţional Gojdu, nu este tributar exclusiv clădirii Arhigimnaziului Real. Acestuia i s-a adăugat, prin cumpărare şi absorbţie, o mai veche clădire de locuinţe ce aparţinuse familiei Sonnenwirth.