Casa Poynar
Casa Poynar
  • Arhitectura – Secession
  • Perioada – 1906 – 1907
  • Arhitect – Sztarill Ferencz
CASA POYNAR (Piaţa Ferdinand colţ cu str. N. Grigorescu) a fost construită în anul 1907, în stil secession. Operă măiastră a constructorului Sztarill Ferencz, clădirea este dominată de elemente constructive curbilinii şi ornamentale. Pe faţadele sale, perfect simetrice, la ancadramentele ferestrelor şi la nivelul cornişei se pot observa elemente ornamentale policrome de ceramică. Decoraţia frontispiciului este dată de tencuiala floristică, având un impact vizual estetic deosebit.
desen-poynar