infocetate-poza-mica

Centrul Municipal de Informare Turistică – Cetatea Oradea
Adresa: Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr. 41 corp J

Centrul de Informare Turistică – Cetatea Oradea a fost inaugurat la 11 noiembrie 2003, ca rezultat al proiectului “Renasterea unei legende” finantat în cadrul programului “Mostenire vie”.

Centrul de Informare Turistică (CIT) funcționează în cadrul Serviciului Management Cetate – Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Misiunea
Centrul de Informare Turistică promovează Cetatea Oradea ca valoare istorică, arhitectonică și culturală multiseculară în context european.

Oferta Centrului de Informare Turistică cuprinde:
- organizarea vizitării Cetății Oradea (servicii de ghid în limba română, maghiară și engleză, distribuire materiale informative si de promovare, suveniruri)
- oferirea de informații referitoare la posibilități de cazare, masă, servicii și programe turistice în Oradea și zona Munților Apuseni.

Beneficiarii nostri sunt turiști în sistem organizat sau individual, tineri (elevi, studenți).
Colaboram cu agenții de turism locale, din județele vecine, din Euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar și Euroregiunea Carpatica, Muzeul Tarii Crișurilor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Cluj, Arad, Satu Mare, Universitatea din Oradea, Direcția Județeană Culte, Cultura si Patrimoniu Cultural National Bihor, Consiliul Județean Bihor, Prefectura Județului Bihor, numeroase organizații neguvernamentale locale, administrații ale altor cetăți din România.

Adresa: Oradea, Cetatea Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 41. Corp J

Telefon: 0359.191.096 , 0733.109.717, 0731.212.286, 0731.144.965
E-mail: cit@oradea.travel, info@oradea.travel
Web: www.oradea.travel

Program de funcționare:

Luni – Duminică    9:00 – 17:00 (mai – septembrie)
Luni – Duminică    8:00 – 16:00 (octombrie – aprilie)

despartitor
infoturn-poza-mica

Turnul Primariei Oradea

Adresa: Oradea, Piata Unirii nr. 1-2

Centrul de Informare Turistica din turnul Primăriei Oradea este primul punct de informare turistică creat în Oradea după anul 1989.

Turnul Primăriei se află în aripa dinspre strada Tudor Vladimirescu a clădirii şi are o înălţime de aproape 50 m. Este prevăzut cu 4 nivele principale, dintre care trei de panoramă.

La nivelul I se află mecanismul orologiului – numit „ceasul mamă”. Orologiul de la cota cea mai înaltă cântă la ore fixe „Marşul lui Iancu” şi a fost construit la începutul secolului XX, în anul 1904 de către un lăcătuş ceasornicar pe nume Mezey Dezső.

În prezent ceasul din Turnul Primăriei este îngrijit de Nagy Csaba Sándor. Datorită lui, modul de funcţionare a ceasului s-a schimbat din 1992. Dacă până în 1992 inerţia greutăţii acţiona ceasul şi pendulul, acum pendulul este acţionat electronic, ducând mişcările prin axe şi roţi dinţate până la arătătoarele cadranelor.

Orologiul este alcătuit din patru părţi – cadrane, situate în partea superioară pe fiecare latură a obiectivului. Cadranul din faţă, cel care priveşte spre Criş, a fost confecţionat din sticlă groasă, numită sticlă de lapte şi era iluminat din spate. După război, în 1944, cadranul din faţă a fost schimbat, sticla fiind înlocuită cu tablă, la fel s-a procedat şi pentru celelalte cadrane.

Orologiul a supravieţuit celor două războaie mondiale, iar acoperişul şi zidul turnului au supravieţuit celor două incendii, primul în 1917, iar la doilea în 1944. Cadranul ceasului păstrează şi azi urme de gloanţe din timpul războiului din 1944.

Nivelul al II-lea prezintă o panoramă de la 33,85 m. În „File din istoria pompierilor bihoreni” vol. II, editat în anul 2001, se specifică faptul că, în 1904, se mută în turnul noii clădiri a Primăriei punctul de observare a incendiilor pentru oraş, care anunţa prin bătăi în clopot, în funcţie de zona în care izbucnea incendiul – Oraşul Nou 2 bătăi, Vest Olosig (ret) 3 bătăi, Est Olosig 4 bătăi, Velenţa 5 bătăi şi

Velenţa-Sud 6 bătăi. În turnul de observare, pe timp de zi se arbora un drapel roşu pe direcţia în care a izbucnit incendiul, iar noaptea se aprindea un reflector electric.

Nivelul al I I I – lea, aflat la 40,25 m, are montat pe parapetul balconului mai multe ciocane uriaşe funcţionale, care bat de câte trei ori la fiecare sfert de oră.

Nivelul al IV- lea oferă posibilitatea observării în detaliu a obiectivelor turistice din zona centrală a oraşului cu ajutorul unui telescop. Accesul la acest nivel se poate face într-un număr de 5 persoane datorită spaţiului limitat.

PROGRAM DE VIZITARE
OBIECTIV TURISTIC „TURNUL PRIMĂRIEI”
LUNI – Închis
Marţi – Vineri 1230 – 1830 (ora 18,00 – ora de intrare a ultimului grup/persoană)
Sâmbătă – Duminică 1230 – 1930 (ora 19,00 – ora de intrare a ultimului grup/persoană)

PROGRAM DE IARNĂ
Între 1 Noiembrie – 1 Aprilie
Marţi – Vineri 12:30 – 16:30
Sâmbătă -Duminică 12:30 – 16:30

LUNI ŞI ZILELE DE SĂRBĂTORI LEGALE – 1 şi 2 ianuarie, prima şi a doua zi de Paşte, prima şi a doua zi de Rusalii, 15 august, 30 noiembrie, 1 Decembrie, prima şi a doua zi de Crăciun obiectivul este ÎNCHIS.
În zilele în care condiţiile meteo sunt nefavorabile (ploi, ninsori), accesul la cota maximă nu este permis din motive de siguranţă.

Programări se pot face prin:
Telefon: 0731-212.284 sau 0259-437.000 int.262
E-mail: vizitareturn@oradea.ro

despartitor

 

infopatrioti-poza-mica

Centrul de Informare Turistica Bihor

Adresa: Oradea, Str. Patriotilor nr.2
Centrul National de Informare Turistica Bihor se adreseaza turiştilor români şi străini, cu precădere vizitatori ai municipiului Oradea şi ai judeţului, dar şi rezidenţilor străini de pe teritoriul României, in vederea valorificarii patrimoniului natural, istoric şi cultural al judeţului Bihor în particular şi al României în general, pentru includerea acestora în circuitul turistic şi promovarea lor în scopul atragerii turiştilor.

Centrul de Informare Turistica Bihor de pe strada Patriotilor se afla in stadiu de amenajare si modernizare. Aceasta cladire face parte din patrimoniul Consiliului Judeţean.

Adresa: Strada Patriotilor nr. 2, Oradea, Bihor
Nr. Tel: 0259.427.697
E-mail: info@travelbihor.ro ; office@travelbihor.ro